असो विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aso Virudharthi Shabd in Marathi

Aso Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “असो शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की असो शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून असो या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

असो शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aso Virudharthi Shabd:

असो शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नसो’ असा आहे.

असो म्हणजे असो म्हणजे असो किंवा राहू द्या., तर नसो म्हणजे नसो म्हणजे नसणे किंवा नको.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण असो शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aso Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे मत असो.
  • असो, आपण पुढे जाऊ.
  • त्याचे मत नसो.
  • नसो, आपण वेगळे काही करू.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aso Virudharthi Shabd in Marathi | असो शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
असोनसो
अर्थ: असो म्हणजे असो किंवा राहू द्या.अर्थ: नसो म्हणजे नसणे किंवा नको.
उदाहरण:
– त्याचे मत असो.
– असो, आपण पुढे जाऊ.
उदाहरण:
– त्याचे मत नसो.
– नसो, आपण वेगळे काही करू.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “असो शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top