अस्सल विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Assal Virudharthi Shabd in Marathi

Assal Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अस्सल शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अस्सल शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अस्सल या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अस्सल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Assal Virudharthi Shabd:

अस्सल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नक्कल’ असा आहे.

अस्सल म्हणजे अस्सल म्हणजे खरे, मूळ।, तर नक्कल म्हणजे नक्कल म्हणजे बनावट, हुबेहुब प्रतिकृती।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अस्सल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Assal Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे वस्त्र अस्सल आहे।
  • अस्सल माल विकत घ्या।
  • नक्कल वस्त्र खूप स्वस्त आहेत।
  • नक्कल वस्त्रांचा वापर टाळा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Assal Virudharthi Shabd in Marathi | अस्सल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अस्सलनक्कल
अर्थ: अस्सल म्हणजे खरे, मूळ।अर्थ: नक्कल म्हणजे बनावट, हुबेहुब प्रतिकृती।
उदाहरण:
– त्याचे वस्त्र अस्सल आहे।
– अस्सल माल विकत घ्या।
उदाहरण:
– नक्कल वस्त्र खूप स्वस्त आहेत।
– नक्कल वस्त्रांचा वापर टाळा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अस्सल शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top