अस्थिर विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Asthir Virudharthi Shabd in Marathi

Asthir Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अस्थिर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अस्थिर शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अस्थिर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अस्थिर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Asthir Virudharthi Shabd:

अस्थिर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘स्थिर’ असा आहे.

अस्थिर म्हणजे अस्थिर म्हणजे अस्थिर किंवा चंचल., तर स्थिर म्हणजे स्थिर म्हणजे स्थिर किंवा स्थिरावलेले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अस्थिर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Asthir Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचा मन अस्थिर आहे.
  • अस्थिरतेने निर्णय चुकीचे होतात.
  • त्याचा मन स्थिर आहे.
  • स्थिर विचारांनी यश मिळते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Asthir Virudharthi Shabd in Marathi | अस्थिर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अस्थिरस्थिर
अर्थ: अस्थिर म्हणजे अस्थिर किंवा चंचल.अर्थ: स्थिर म्हणजे स्थिर किंवा स्थिरावलेले.
उदाहरण:
– त्याचा मन अस्थिर आहे.
– अस्थिरतेने निर्णय चुकीचे होतात.
उदाहरण:
– त्याचा मन स्थिर आहे.
– स्थिर विचारांनी यश मिळते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अस्थिर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top