असुर विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Asur Virudharthi Shabd in Marathi

Asur Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “असुर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की असुर शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून असुर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

असुर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Asur Virudharthi Shabd:

असुर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘सुर’ असा आहे.

असुर म्हणजे असुर म्हणजे दैत्य किंवा दुष्टात्मा., तर सुर म्हणजे सुर म्हणजे देव किंवा देवता.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण असुर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Asur Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • राक्षस असुर होते.
  • असुरांच्या कहाण्या पुराणात आहेत.
  • सुर देवता पूजनीय आहेत.
  • सुरांच्या कृपेने जग सुचारू चालते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Asur Virudharthi Shabd in Marathi | असुर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
असुरसुर
अर्थ: असुर म्हणजे दैत्य किंवा दुष्टात्मा.अर्थ: सुर म्हणजे देव किंवा देवता.
उदाहरण:
– राक्षस असुर होते.
– असुरांच्या कहाण्या पुराणात आहेत.
उदाहरण:
– सुर देवता पूजनीय आहेत.
– सुरांच्या कृपेने जग सुचारू चालते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “असुर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top