आठवणे विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Athavne Virudharthi Shabd in Marathi

Athavne Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आठवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आठवणे शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आठवणे या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आठवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Athavne Virudharthi Shabd:

आठवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘विसरणे’ असा आहे.

आठवणे म्हणजे आठवणे म्हणजे स्मरण, लक्षात येणे।, तर विसरणे म्हणजे विसरणे म्हणजे लक्षात न येणे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आठवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Athavne Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • माझ्या आठवणी ताज्या आहेत।
  • तिने ते गाणे आठवले।
  • तो नेहमी गोष्टी विसरतो।
  • विसरण्याची सवय वाईट आहे।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Athavne Virudharthi Shabd in Marathi | आठवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आठवणेविसरणे
अर्थ: आठवणे म्हणजे स्मरण, लक्षात येणे।अर्थ: विसरणे म्हणजे लक्षात न येणे।
उदाहरण:
– माझ्या आठवणी ताज्या आहेत।
– तिने ते गाणे आठवले।
उदाहरण:
– तो नेहमी गोष्टी विसरतो।
– विसरण्याची सवय वाईट आहे।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आठवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top