आठवण विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Athvan Virudharthi Shabd in Marathi

Athvan Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आठवण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आठवण शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आठवण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आठवण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Athvan Virudharthi Shabd:

आठवण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘विस्मरण’ असा आहे.

आठवण म्हणजे आठवण म्हणजे स्मरण, लक्षात राहणे।, तर विस्मरण म्हणजे विस्मरण म्हणजे लक्षात न राहणे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आठवण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Athvan Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • माझ्या लहानपणाची आठवण आहे।
  • त्याच्या आठवणींचा संग्रह आहे।
  • तो नेहमी गोष्टी विसरतो।
  • विस्मरणामुळे अडचणी येतात।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Athvan Virudharthi Shabd in Marathi | आठवण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आठवणविस्मरण
अर्थ: आठवण म्हणजे स्मरण, लक्षात राहणे।अर्थ: विस्मरण म्हणजे लक्षात न राहणे।
उदाहरण:
– माझ्या लहानपणाची आठवण आहे।
– त्याच्या आठवणींचा संग्रह आहे।
उदाहरण:
– तो नेहमी गोष्टी विसरतो।
– विस्मरणामुळे अडचणी येतात।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आठवण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top