अतिवष्ट विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ativashta Virudharthi Shabd in Marathi

Ativashta Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अतिवष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अतिवष्ट शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अतिवष्ट या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अतिवष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ativashta Virudharthi Shabd:

अतिवष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनावी’ असा आहे.

अतिवष्ट म्हणजे अतिवष्ट म्हणजे खूप पाऊस पडणे., तर अनावी म्हणजे अनावी म्हणजे कमी पाऊस पडणे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अतिवष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ativashta Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • या वर्षी अतिवष्ट झाली आहे.
  • अतिवष्टमुळे पूर आला.
  • या वर्षी अनावी झाली आहे.
  • अनावीमुळे दुष्काळ पडतो.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ativashta Virudharthi Shabd in Marathi | अतिवष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अतिवष्टअनावी
अर्थ: अतिवष्ट म्हणजे खूप पाऊस पडणे.अर्थ: अनावी म्हणजे कमी पाऊस पडणे.
उदाहरण:
– या वर्षी अतिवष्ट झाली आहे.
– अतिवष्टमुळे पूर आला.
उदाहरण:
– या वर्षी अनावी झाली आहे.
– अनावीमुळे दुष्काळ पडतो.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अतिवष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top