अतिवृष्टी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ativrushti Virudharthi Shabd in Marathi

Ativrushti Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अतिवृष्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अतिवृष्टी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अतिवृष्टी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अतिवृष्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ativrushti Virudharthi Shabd:

अतिवृष्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनावृष्टी’ असा आहे.

अतिवृष्टी म्हणजे अतिवृष्टी म्हणजे खूप पाऊस पडणे., तर अनावृष्टी म्हणजे अनावृष्टी म्हणजे कमी पाऊस पडणे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अतिवृष्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ativrushti Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • या वर्षी अतिवृष्टी झाली आहे.
  • अतिवृष्टीमुळे पूर आला.
  • या वर्षी अनावृष्टी झाली आहे.
  • अनावृष्टीमुळे दुष्काळ पडतो.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ativrushti Virudharthi Shabd in Marathi | अतिवृष्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अतिवृष्टीअनावृष्टी
अर्थ: अतिवृष्टी म्हणजे खूप पाऊस पडणे.अर्थ: अनावृष्टी म्हणजे कमी पाऊस पडणे.
उदाहरण:
– या वर्षी अतिवृष्टी झाली आहे.
– अतिवृष्टीमुळे पूर आला.
उदाहरण:
– या वर्षी अनावृष्टी झाली आहे.
– अनावृष्टीमुळे दुष्काळ पडतो.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अतिवृष्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top