अत्यावश्यक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Atyavasya Virudharthi Shabd in Marathi

Atyavasya Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अत्यावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अत्यावश्यक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अत्यावश्यक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अत्यावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Atyavasya Virudharthi Shabd:

अत्यावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनावश्यक’ असा आहे.

अत्यावश्यक म्हणजे अत्यावश्यक म्हणजे खूप आवश्यक., तर अनावश्यक म्हणजे अनावश्यक म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त किंवा नकोसे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अत्यावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Atyavasya Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • हे औषध अत्यावश्यक आहे.
  • अत्यावश्यक वस्तू घरात ठेवा.
  • हे काम अनावश्यक आहे.
  • अनावश्यक खर्च टाळा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Atyavasya Virudharthi Shabd in Marathi | अत्यावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अत्यावश्यकअनावश्यक
अर्थ: अत्यावश्यक म्हणजे खूप आवश्यक.अर्थ: अनावश्यक म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त किंवा नकोसे.
उदाहरण:
– हे औषध अत्यावश्यक आहे.
– अत्यावश्यक वस्तू घरात ठेवा.
उदाहरण:
– हे काम अनावश्यक आहे.
– अनावश्यक खर्च टाळा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अत्यावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top