आवड विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avad Virudharthi Shabd in Marathi

Avad Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आवड शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आवड शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आवड या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आवड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avad Virudharthi Shabd:

आवड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नावड’ असा आहे.

आवड म्हणजे आवड म्हणजे पसंती, प्रीयता।, तर नावड म्हणजे नावड म्हणजे अप्रियता, नापसंती।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आवड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avad Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याला संगीताची आवड आहे।
  • आवडता छंद जोपासावा।
  • त्याला ही भाजी नावड आहे।
  • नावडता विषय टाळावा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avad Virudharthi Shabd in Marathi | आवड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आवडनावड
अर्थ: आवड म्हणजे पसंती, प्रीयता।अर्थ: नावड म्हणजे अप्रियता, नापसंती।
उदाहरण:
– त्याला संगीताची आवड आहे।
– आवडता छंद जोपासावा।
उदाहरण:
– त्याला ही भाजी नावड आहे।
– नावडता विषय टाळावा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आवड शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top