आवडती विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avadati Virudharthi Shabd in Marathi

Avadati Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आवडती शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आवडती शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आवडती या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आवडती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avadati Virudharthi Shabd:

आवडती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नावडती’ असा आहे.

आवडती म्हणजे आवडती म्हणजे प्रिय, आवडणारी।, तर नावडती म्हणजे नावडती म्हणजे अप्रिय, न आवडणारी।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आवडती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avadati Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तिला आवडती गाणी गायची आवड आहे।
  • त्याच्या आवडत्या चित्रपटांची यादी आहे।
  • तिला नावडती भाजी आहे।
  • नावडत्या गोष्टींवर वाद होतो।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avadati Virudharthi Shabd in Marathi | आवडती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आवडतीनावडती
अर्थ: आवडती म्हणजे प्रिय, आवडणारी।अर्थ: नावडती म्हणजे अप्रिय, न आवडणारी।
उदाहरण:
– तिला आवडती गाणी गायची आवड आहे।
– त्याच्या आवडत्या चित्रपटांची यादी आहे।
उदाहरण:
– तिला नावडती भाजी आहे।
– नावडत्या गोष्टींवर वाद होतो।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आवडती शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top