अवधान विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avadhan Virudharthi Shabd in Marathi

Avadhan Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अवधान शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अवधान शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अवधान या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अवधान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avadhan Virudharthi Shabd:

अवधान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनावधान’ असा आहे.

अवधान म्हणजे अवधान म्हणजे लक्ष ठेवणे, सतर्कता।, तर अनावधान म्हणजे अनावधान म्हणजे लक्ष न ठेवणे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अवधान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avadhan Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याने अवधानपूर्वक काम केले।
  • अवधान आवश्यक आहे।
  • अनावधानामुळे अपघात झाला।
  • अनावधान टाळा आणि सतर्क रहा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avadhan Virudharthi Shabd in Marathi | अवधान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अवधानअनावधान
अर्थ: अवधान म्हणजे लक्ष ठेवणे, सतर्कता।अर्थ: अनावधान म्हणजे लक्ष न ठेवणे।
उदाहरण:
– त्याने अवधानपूर्वक काम केले।
– अवधान आवश्यक आहे।
उदाहरण:
– अनावधानामुळे अपघात झाला।
– अनावधान टाळा आणि सतर्क रहा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अवधान शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top