अवघड विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avaghd Virudharthi Shabd in Marathi

Avaghd Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अवघड शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अवघड शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अवघड या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अवघड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avaghd Virudharthi Shabd:

अवघड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘सोपे’ असा आहे.

अवघड म्हणजे अवघड म्हणजे कठीण, ज्याला पार पाडणे कठीण आहे।, तर सोपे म्हणजे सोपे म्हणजे सुलभ, ज्याला सहजपणे पार पाडता येईल।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अवघड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avaghd Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • ही परीक्षा खूप अवघड होती।
  • त्याचे प्रश्न अवघड आहेत।
  • हा गृहपाठ सोपा आहे।
  • तिचे काम खूप सोपे होते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avaghd Virudharthi Shabd in Marathi | अवघड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अवघडसोपे
अर्थ: अवघड म्हणजे कठीण, ज्याला पार पाडणे कठीण आहे।अर्थ: सोपे म्हणजे सुलभ, ज्याला सहजपणे पार पाडता येईल।
उदाहरण:
– ही परीक्षा खूप अवघड होती।
– त्याचे प्रश्न अवघड आहेत।
उदाहरण:
– हा गृहपाठ सोपा आहे।
– तिचे काम खूप सोपे होते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अवघड शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top