अवजड विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avajad Virudharthi Shabd in Marathi

Avajad Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अवजड शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अवजड शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अवजड या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अवजड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avajad Virudharthi Shabd:

अवजड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘हलके’ असा आहे.

अवजड म्हणजे अवजड म्हणजे जड, वजनदार।, तर हलके म्हणजे हलके म्हणजे कमी वजनाचे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अवजड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avajad Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो एक अवजड बॉक्स आहे।
  • अवजड सामान उचलणे कठीण आहे।
  • हलके सामान सहज वाहता येते।
  • हलके कपडे घालणे आरामदायक असते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avajad Virudharthi Shabd in Marathi | अवजड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अवजडहलके
अर्थ: अवजड म्हणजे जड, वजनदार।अर्थ: हलके म्हणजे कमी वजनाचे।
उदाहरण:
– तो एक अवजड बॉक्स आहे।
– अवजड सामान उचलणे कठीण आहे।
उदाहरण:
– हलके सामान सहज वाहता येते।
– हलके कपडे घालणे आरामदायक असते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अवजड शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top