अवकृपा विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avakripa Virudharthi Shabd in Marathi

Avakripa Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अवकृपा शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अवकृपा शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अवकृपा या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अवकृपा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avakripa Virudharthi Shabd:

अवकृपा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘कृपा’ असा आहे.

अवकृपा म्हणजे अवकृपा म्हणजे असंतोष, राग।, तर कृपा म्हणजे कृपा म्हणजे अनुग्रह, सहानुभूती।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अवकृपा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avakripa Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याने मला अवकृपा केली।
  • अवकृपा मिळणे वाईट असते।
  • त्याच्या कृपेने माझे काम झाले।
  • कृपा मिळवण्यासाठी प्रार्थना करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avakripa Virudharthi Shabd in Marathi | अवकृपा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अवकृपाकृपा
अर्थ: अवकृपा म्हणजे असंतोष, राग।अर्थ: कृपा म्हणजे अनुग्रह, सहानुभूती।
उदाहरण:
– त्याने मला अवकृपा केली।
– अवकृपा मिळणे वाईट असते।
उदाहरण:
– त्याच्या कृपेने माझे काम झाले।
– कृपा मिळवण्यासाठी प्रार्थना करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अवकृपा शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top