अवर्णनीय विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avarniya Virudharthi Shabd in Marathi

Avarniya Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अवर्णनीय शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अवर्णनीय शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अवर्णनीय या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अवर्णनीय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avarniya Virudharthi Shabd:

अवर्णनीय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘वर्णनीय’ असा आहे.

अवर्णनीय म्हणजे अवर्णनीय म्हणजे ज्याचे वर्णन करता येणार नाही।, तर वर्णनीय म्हणजे वर्णनीय म्हणजे ज्याचे वर्णन करता येईल।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अवर्णनीय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avarniya Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे सौंदर्य अवर्णनीय आहे।
  • अवर्णनीय गोष्टी मन मोहून घेतात।
  • तिचे सौंदर्य वर्णनीय आहे।
  • वर्णनीय गोष्टींची प्रशंसा करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avarniya Virudharthi Shabd in Marathi | अवर्णनीय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अवर्णनीयवर्णनीय
अर्थ: अवर्णनीय म्हणजे ज्याचे वर्णन करता येणार नाही।अर्थ: वर्णनीय म्हणजे ज्याचे वर्णन करता येईल।
उदाहरण:
– त्याचे सौंदर्य अवर्णनीय आहे।
– अवर्णनीय गोष्टी मन मोहून घेतात।
उदाहरण:
– तिचे सौंदर्य वर्णनीय आहे।
– वर्णनीय गोष्टींची प्रशंसा करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अवर्णनीय शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top