अवगुण विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avgun Virudharthi Shabd in Marathi

Avgun Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अवगुण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अवगुण शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अवगुण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अवगुण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avgun Virudharthi Shabd:

अवगुण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘गुण’ असा आहे.

अवगुण म्हणजे अवगुण म्हणजे वाईट गुणधर्म., तर गुण म्हणजे गुण म्हणजे चांगले गुणधर्म.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अवगुण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avgun Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या स्वभावात अनेक अवगुण आहेत.
  • अवगुण सुधारण्यासाठी प्रयत्न करा.
  • त्याच्या कामात अनेक गुण आहेत.
  • गुणी व्यक्तींना सन्मान मिळतो.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avgun Virudharthi Shabd in Marathi | अवगुण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अवगुणगुण
अर्थ: अवगुण म्हणजे वाईट गुणधर्म.अर्थ: गुण म्हणजे चांगले गुणधर्म.
उदाहरण:
– त्याच्या स्वभावात अनेक अवगुण आहेत.
– अवगुण सुधारण्यासाठी प्रयत्न करा.
उदाहरण:
– त्याच्या कामात अनेक गुण आहेत.
– गुणी व्यक्तींना सन्मान मिळतो.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अवगुण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top