अविभक्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avibhakt Virudharthi Shabd in Marathi

Avibhakt Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अविभक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अविभक्त शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अविभक्त या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अविभक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avibhakt Virudharthi Shabd:

अविभक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘विभक्त’ असा आहे.

अविभक्त म्हणजे अविभक्त म्हणजे ज्याचे विभाजन झालेले नाही।, तर विभक्त म्हणजे विभक्त म्हणजे ज्याचे विभाजन झालेले आहे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अविभक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avibhakt Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्यांचे कुटुंब अविभक्त आहे।
  • अविभक्त कुटुंबांमध्ये एकत्र राहणे चांगले असते।
  • त्यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला।
  • विभक्त राहणे कधी कधी आवश्यक असते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avibhakt Virudharthi Shabd in Marathi | अविभक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अविभक्तविभक्त
अर्थ: अविभक्त म्हणजे ज्याचे विभाजन झालेले नाही।अर्थ: विभक्त म्हणजे ज्याचे विभाजन झालेले आहे।
उदाहरण:
– त्यांचे कुटुंब अविभक्त आहे।
– अविभक्त कुटुंबांमध्ये एकत्र राहणे चांगले असते।
उदाहरण:
– त्यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला।
– विभक्त राहणे कधी कधी आवश्यक असते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अविभक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top