अविश्वास विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avishwas Virudharthi Shabd in Marathi

Avishwas Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अविश्वास शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अविश्वास शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अविश्वास या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अविश्वास शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avishwas Virudharthi Shabd:

अविश्वास शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘विश्वास’ असा आहे.

अविश्वास म्हणजे अविश्वास म्हणजे शंका किंवा विश्वास न ठेवणे., तर विश्वास म्हणजे विश्वास म्हणजे श्रद्धा किंवा निश्चय.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अविश्वास शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avishwas Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या शब्दांवर अविश्वास आहे.
  • अविश्वासाने संबंध बिघडतात.
  • त्याचा विश्वास अतूट आहे.
  • विश्वासाने नाती घट्ट होतात.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avishwas Virudharthi Shabd in Marathi | अविश्वास शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अविश्वासविश्वास
अर्थ: अविश्वास म्हणजे शंका किंवा विश्वास न ठेवणे.अर्थ: विश्वास म्हणजे श्रद्धा किंवा निश्चय.
उदाहरण:
– त्याच्या शब्दांवर अविश्वास आहे.
– अविश्वासाने संबंध बिघडतात.
उदाहरण:
– त्याचा विश्वास अतूट आहे.
– विश्वासाने नाती घट्ट होतात.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अविश्वास शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top