अवखड विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Avkhad Virudharthi Shabd in Marathi

Avkhad Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अवखड शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अवखड शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अवखड या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अवखड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Avkhad Virudharthi Shabd:

अवखड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘गंभीर’ असा आहे.

अवखड म्हणजे अवखड म्हणजे कठीण किंवा जटिल., तर गंभीर म्हणजे गंभीर म्हणजे गंभीर किंवा तणावपूर्ण.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अवखड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Avkhad Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे प्रश्न अवखड आहेत.
  • अवखड परिस्थितीचा सामना करा.
  • त्याने गंभीर चर्चा केली.
  • गंभीर परिस्थितीत निर्णय घ्या.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Avkhad Virudharthi Shabd in Marathi | अवखड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अवखडगंभीर
अर्थ: अवखड म्हणजे कठीण किंवा जटिल.अर्थ: गंभीर म्हणजे गंभीर किंवा तणावपूर्ण.
उदाहरण:
– त्याचे प्रश्न अवखड आहेत.
– अवखड परिस्थितीचा सामना करा.
उदाहरण:
– त्याने गंभीर चर्चा केली.
– गंभीर परिस्थितीत निर्णय घ्या.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अवखड शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top