अयाचित विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ayachit Virudharthi Shabd in Marathi

Ayachit Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अयाचित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अयाचित शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अयाचित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अयाचित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ayachit Virudharthi Shabd:

अयाचित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘याचित’ असा आहे.

अयाचित म्हणजे अयाचित म्हणजे मागितलेले नाही।, तर याचित म्हणजे याचित म्हणजे मागितलेले।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अयाचित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ayachit Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याने अयाचित मदत दिली।
  • अयाचित गोष्टींचा आदर करा।
  • त्याने याचित मदत मागितली।
  • याचित गोष्टी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ayachit Virudharthi Shabd in Marathi | अयाचित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अयाचितयाचित
अर्थ: अयाचित म्हणजे मागितलेले नाही।अर्थ: याचित म्हणजे मागितलेले।
उदाहरण:
– त्याने अयाचित मदत दिली।
– अयाचित गोष्टींचा आदर करा।
उदाहरण:
– त्याने याचित मदत मागितली।
– याचित गोष्टी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अयाचित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top