अयशस्वी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ayashasvi Virudharthi Shabd in Marathi

Ayashasvi Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अयशस्वी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अयशस्वी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अयशस्वी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अयशस्वी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ayashasvi Virudharthi Shabd:

अयशस्वी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘यशस्वी’ असा आहे.

अयशस्वी म्हणजे अयशस्वी म्हणजे ज्याला यश मिळाले नाही., तर यशस्वी म्हणजे यशस्वी म्हणजे ज्याला यश मिळाले आहे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अयशस्वी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ayashasvi Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले.
  • अयशस्वी होणे हे शेवट नाही.
  • त्याच्या यशस्वी प्रयत्नांचे कौतुक झाले.
  • तो एक यशस्वी उद्योजक आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ayashasvi Virudharthi Shabd in Marathi | अयशस्वी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अयशस्वीयशस्वी
अर्थ: अयशस्वी म्हणजे ज्याला यश मिळाले नाही.अर्थ: यशस्वी म्हणजे ज्याला यश मिळाले आहे.
उदाहरण:
– त्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले.
– अयशस्वी होणे हे शेवट नाही.
उदाहरण:
– त्याच्या यशस्वी प्रयत्नांचे कौतुक झाले.
– तो एक यशस्वी उद्योजक आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अयशस्वी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top