अयोग्य विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ayogya Virudharthi Shabd in Marathi

Ayogya Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अयोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अयोग्य शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अयोग्य या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अयोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ayogya Virudharthi Shabd:

अयोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘योग्य’ असा आहे.

अयोग्य म्हणजे जो योग्य नाही. तर योग्य म्हणजे जो योग्य आहे. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अयोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ayogya Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • अयोग्य निर्णयाने नुकसान झाले.
  • त्याच्या अयोग्य वर्तनामुळे समस्या निर्माण झाल्या.
  • योग्य निर्णयाने यश मिळाले.
  • योग्य वर्तनाने सर्वांचे मन जिंकले.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ayogya Virudharthi Shabd in Marathi | अयोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अयोग्ययोग्य
अर्थ: अयोग्य म्हणजे जो योग्य नाही.अर्थ: योग्य म्हणजे जो योग्य आहे.
उदाहरण:
– अयोग्य निर्णयाने नुकसान झाले.
– त्याच्या अयोग्य वर्तनामुळे समस्या निर्माण झाल्या.
उदाहरण:
– योग्य निर्णयाने यश मिळाले.
– योग्य वर्तनाने सर्वांचे मन जिंकले.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अयोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top