एक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ek Virudharthi Shabd in Marathi

Ek Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “एक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की एक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून एक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

एक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ek Virudharthi Shabd:

एक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनेक’ असा आहे.

एक म्हणजे एक म्हणजे एकटा, एकच।, तर अनेक म्हणजे अनेक म्हणजे बरेच, अधिक।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण एक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ek Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याला एक गाडी आहे।
  • एक वेळा प्रयत्न करा।
  • त्याचे अनेक मित्र आहेत।
  • अनेक समस्यांचा सामना करावा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ek Virudharthi Shabd in Marathi | एक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
एकअनेक
अर्थ: एक म्हणजे एकटा, एकच।अर्थ: अनेक म्हणजे बरेच, अधिक।
उदाहरण:
– त्याला एक गाडी आहे।
– एक वेळा प्रयत्न करा।
उदाहरण:
– त्याचे अनेक मित्र आहेत।
– अनेक समस्यांचा सामना करावा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “एक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top