एकत्र विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ekatr Virudharthi Shabd in Marathi

Ekatr Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “एकत्र शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की एकत्र शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून एकत्र या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

एकत्र शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ekatr Virudharthi Shabd:

एकत्र शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘विभक्त’ असा आहे.

एकत्र म्हणजे एकत्र म्हणजे एकसाथ, एकत्रित।, तर विभक्त म्हणजे विभक्त म्हणजे विभाजन, अलग।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण एकत्र शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ekatr Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • सर्व मित्र एकत्र आले।
  • एकत्र काम केल्याने यश मिळते।
  • त्यांनी विभक्त झाले।
  • विभक्त होऊनही यशस्वी झाले।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ekatr Virudharthi Shabd in Marathi | एकत्र शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
एकत्रविभक्त
अर्थ: एकत्र म्हणजे एकसाथ, एकत्रित।अर्थ: विभक्त म्हणजे विभाजन, अलग।
उदाहरण:
– सर्व मित्र एकत्र आले।
– एकत्र काम केल्याने यश मिळते।
उदाहरण:
– त्यांनी विभक्त झाले।
– विभक्त होऊनही यशस्वी झाले।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “एकत्र शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top