एकवचन विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ekvachan Virudharthi Shabd in Marathi

Ekvachan Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “एकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की एकवचन शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून एकवचन या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

एकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ekvachan Virudharthi Shabd:

एकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनेकवचन’ असा आहे.

एकवचन म्हणजे एकवचन म्हणजे एक संख्या दाखवणारे।, तर अनेकवचन म्हणजे अनेकवचन म्हणजे अधिक संख्या दाखवणारे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण एकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ekvachan Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • एकवचन शब्द सोपे असतात।
  • एकवचनाचे नियम शिका।
  • अनेकवचन शब्द गुंतागुंतीचे असतात।
  • अनेकवचनाचे उदाहरणे दे।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ekvachan Virudharthi Shabd in Marathi | एकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
एकवचनअनेकवचन
अर्थ: एकवचन म्हणजे एक संख्या दाखवणारे।अर्थ: अनेकवचन म्हणजे अधिक संख्या दाखवणारे।
उदाहरण:
– एकवचन शब्द सोपे असतात।
– एकवचनाचे नियम शिका।
उदाहरण:
– अनेकवचन शब्द गुंतागुंतीचे असतात।
– अनेकवचनाचे उदाहरणे दे।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “एकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top