इकडे विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ikade Virudharthi Shabd in Marathi

Ikade Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “इकडे शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की इकडे शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून इकडे या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

इकडे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ikade Virudharthi Shabd:

इकडे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘तिकडे’ असा आहे.

इकडे म्हणजे इकडे म्हणजे या दिशेला।, तर तिकडे म्हणजे तिकडे म्हणजे त्या दिशेला।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण इकडे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ikade Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • सर्व इकडे या।
  • इकडे येऊन बसा।
  • तो तिकडे गेला।
  • तिकडे काहीतरी घडत आहे।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ikade Virudharthi Shabd in Marathi | इकडे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
इकडेतिकडे
अर्थ: इकडे म्हणजे या दिशेला।अर्थ: तिकडे म्हणजे त्या दिशेला।
उदाहरण:
– सर्व इकडे या।
– इकडे येऊन बसा।
उदाहरण:
– तो तिकडे गेला।
– तिकडे काहीतरी घडत आहे।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “इकडे शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top