इलाज विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ilaj Virudharthi Shabd in Marathi

Ilaj Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “इलाज शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की इलाज शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून इलाज या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

इलाज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ilaj Virudharthi Shabd:

इलाज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नाईलाज’ असा आहे.

इलाज म्हणजे इलाज म्हणजे उपचार, चिकित्सा।, तर नाईलाज म्हणजे नाईलाज म्हणजे पर्याय नसणे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण इलाज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ilaj Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या आजाराचा इलाज झाला।
  • इलाज मिळवण्यासाठी डॉक्टरांकडे जा।
  • त्याच्या परिस्थितीत नाईलाज आहे।
  • नाईलाजाने निर्णय घेतला।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ilaj Virudharthi Shabd in Marathi | इलाज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
इलाजनाईलाज
अर्थ: इलाज म्हणजे उपचार, चिकित्सा।अर्थ: नाईलाज म्हणजे पर्याय नसणे।
उदाहरण:
– त्याच्या आजाराचा इलाज झाला।
– इलाज मिळवण्यासाठी डॉक्टरांकडे जा।
उदाहरण:
– त्याच्या परिस्थितीत नाईलाज आहे।
– नाईलाजाने निर्णय घेतला।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “इलाज शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top