इमानी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Imani Virudharthi Shabd in Marathi

Imani Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “इमानी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की इमानी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून इमानी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

इमानी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Imani Virudharthi Shabd:

इमानी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘बेइमानी’ असा आहे.

इमानी म्हणजे इमानी म्हणजे प्रामाणिक, विश्वासू।, तर बेइमानी म्हणजे बेइमानी म्हणजे अप्रामाणिक, विश्वासघातकी।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण इमानी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Imani Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो एक इमानी माणूस आहे।
  • इमानी राहणे आवश्यक आहे।
  • त्याने बेइमानी केली।
  • बेइमानीने नाते तुटते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Imani Virudharthi Shabd in Marathi | इमानी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
इमानीबेइमानी
अर्थ: इमानी म्हणजे प्रामाणिक, विश्वासू।अर्थ: बेइमानी म्हणजे अप्रामाणिक, विश्वासघातकी।
उदाहरण:
– तो एक इमानी माणूस आहे।
– इमानी राहणे आवश्यक आहे।
उदाहरण:
– त्याने बेइमानी केली।
– बेइमानीने नाते तुटते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “इमानी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top