ईस्ट विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Isht Virudharthi Shabd in Marathi

Isht Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “ईस्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की ईस्ट शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून ईस्ट या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

ईस्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Isht Virudharthi Shabd:

ईस्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनिष्ट’ असा आहे.

ईस्ट म्हणजे ईस्ट म्हणजे चांगले, शुभ।, तर अनिष्ट म्हणजे अनिष्ट म्हणजे वाईट, अशुभ।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण ईस्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Isht Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे ईस्ट काम पूर्ण झाले।
  • ईस्ट गोष्टी नेहमी आनंद देतात।
  • त्याचे अनिष्ट घडले।
  • अनिष्ट घटना टाळा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Isht Virudharthi Shabd in Marathi | ईस्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
ईस्टअनिष्ट
अर्थ: ईस्ट म्हणजे चांगले, शुभ।अर्थ: अनिष्ट म्हणजे वाईट, अशुभ।
उदाहरण:
– त्याचे ईस्ट काम पूर्ण झाले।
– ईस्ट गोष्टी नेहमी आनंद देतात।
उदाहरण:
– त्याचे अनिष्ट घडले।
– अनिष्ट घटना टाळा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “ईस्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top