इत्यंभूत विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ityambhoot Virudharthi Shabd in Marathi

Ityambhoot Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “इत्यंभूत शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की इत्यंभूत शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून इत्यंभूत या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

इत्यंभूत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ityambhoot Virudharthi Shabd:

इत्यंभूत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘संक्षिप्त’ असा आहे.

इत्यंभूत म्हणजे इत्यंभूत म्हणजे विस्तृत आणि संपूर्ण माहिती., तर संक्षिप्त म्हणजे संक्षिप्त म्हणजे थोडक्यात आणि संक्षेपाने माहिती.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण इत्यंभूत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ityambhoot Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याने इत्यंभूत माहिती दिली.
  • इत्यंभूत माहिती आवश्यक आहे.
  • त्याने संक्षिप्त माहिती दिली.
  • संक्षिप्त वर्णन सोपे असते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ityambhoot Virudharthi Shabd in Marathi | इत्यंभूत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
इत्यंभूतसंक्षिप्त
अर्थ: इत्यंभूत म्हणजे विस्तृत आणि संपूर्ण माहिती.अर्थ: संक्षिप्त म्हणजे थोडक्यात आणि संक्षेपाने माहिती.
उदाहरण:
– त्याने इत्यंभूत माहिती दिली.
– इत्यंभूत माहिती आवश्यक आहे.
उदाहरण:
– त्याने संक्षिप्त माहिती दिली.
– संक्षिप्त वर्णन सोपे असते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “इत्यंभूत शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top