ओंगळ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Oongal Virudharthi Shabd in Marathi

Oongal Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “ओंगळ शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की ओंगळ शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून ओंगळ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

ओंगळ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Oongal Virudharthi Shabd:

ओंगळ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘मंगळ’ असा आहे.

ओंगळ म्हणजे ओंगळ म्हणजे कुरूप, अप्रिय।, तर मंगळ म्हणजे मंगळ म्हणजे सुंदर, शुभ।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण ओंगळ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Oongal Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे वागणे ओंगळ आहे।
  • ओंगळपणाने वागू नका।
  • त्याचे रूप मंगळ आहे।
  • मंगळ घटना आनंददायक असतात।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Oongal Virudharthi Shabd in Marathi | ओंगळ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
ओंगळमंगळ
अर्थ: ओंगळ म्हणजे कुरूप, अप्रिय।अर्थ: मंगळ म्हणजे सुंदर, शुभ।
उदाहरण:
– त्याचे वागणे ओंगळ आहे।
– ओंगळपणाने वागू नका।
उदाहरण:
– त्याचे रूप मंगळ आहे।
– मंगळ घटना आनंददायक असतात।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “ओंगळ शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top