ओतप्रोत विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ootprot Virudharthi Shabd in Marathi

Ootprot Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “ओतप्रोत शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की ओतप्रोत शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून ओतप्रोत या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

ओतप्रोत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ootprot Virudharthi Shabd:

ओतप्रोत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘जेमतेम’ असा आहे.

ओतप्रोत म्हणजे ओतप्रोत म्हणजे पूर्णपणे भरलेले।, तर जेमतेम म्हणजे जेमतेम म्हणजे थोडेसे, कमी।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण ओतप्रोत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ootprot Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे ह्रदय ओतप्रोत भरले आहे।
  • ओतप्रोत प्रेम मिळवा।
  • त्याचे ज्ञान जेमतेम आहे।
  • जेमतेम माहिती पुरेशी नसते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ootprot Virudharthi Shabd in Marathi | ओतप्रोत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
ओतप्रोतजेमतेम
अर्थ: ओतप्रोत म्हणजे पूर्णपणे भरलेले।अर्थ: जेमतेम म्हणजे थोडेसे, कमी।
उदाहरण:
– त्याचे ह्रदय ओतप्रोत भरले आहे।
– ओतप्रोत प्रेम मिळवा।
उदाहरण:
– त्याचे ज्ञान जेमतेम आहे।
– जेमतेम माहिती पुरेशी नसते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “ओतप्रोत शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top