उच विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Uch Virudharthi Shabd in Marathi

Uch Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उच शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उच शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उच या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उच शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Uch Virudharthi Shabd:

उच शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नीच’ असा आहे.

उच म्हणजे उच म्हणजे उच्च किंवा वरचे., तर नीच म्हणजे नीच म्हणजे कमी किंवा खालीले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उच शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Uch Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे विचार उच आहेत.
  • उच विचारांनी प्रगती होते.
  • त्याचे विचार नीच आहेत.
  • नीच वर्तन टाळा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Uch Virudharthi Shabd in Marathi | उच शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उचनीच
अर्थ: उच म्हणजे उच्च किंवा वरचे.अर्थ: नीच म्हणजे कमी किंवा खालीले.
उदाहरण:
– त्याचे विचार उच आहेत.
– उच विचारांनी प्रगती होते.
उदाहरण:
– त्याचे विचार नीच आहेत.
– नीच वर्तन टाळा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उच शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top