उचित विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Uchit Virudharthi Shabd in Marathi

Uchit Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उचित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उचित शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उचित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उचित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Uchit Virudharthi Shabd:

उचित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनुचित’ असा आहे.

उचित म्हणजे उचित म्हणजे योग्य किंवा न्याय्य., तर अनुचित म्हणजे अनुचित म्हणजे अयोग्य किंवा अन्याय्य.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उचित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Uchit Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे वागणे उचित आहे.
  • उचित निर्णय घ्या.
  • त्याचे वागणे अनुचित आहे.
  • अनुचित वर्तन टाळा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Uchit Virudharthi Shabd in Marathi | उचित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उचितअनुचित
अर्थ: उचित म्हणजे योग्य किंवा न्याय्य.अर्थ: अनुचित म्हणजे अयोग्य किंवा अन्याय्य.
उदाहरण:
– त्याचे वागणे उचित आहे.
– उचित निर्णय घ्या.
उदाहरण:
– त्याचे वागणे अनुचित आहे.
– अनुचित वर्तन टाळा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उचित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top