उदार विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Udar Virudharthi Shabd in Marathi

Udar Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उदार शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उदार शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उदार या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उदार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Udar Virudharthi Shabd:

उदार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘कृपण’ असा आहे.

उदार म्हणजे दयाळू आणि दिलदार. तर कृपण म्हणजे कंजूस आणि नीच. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उदार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Udar Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो उदार आहे.
  • उदार व्यक्ती सगळ्यांना मदत करतात.
  • तो कृपण आहे.
  • कृपण व्यक्तीला कोणी आवडत नाही.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Udar Virudharthi Shabd in Marathi | उदार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उदारकृपण
अर्थ: उदार म्हणजे दयाळू आणि दिलदार.अर्थ: कृपण म्हणजे कंजूस आणि नीच.
उदाहरण:
– तो उदार आहे.
– उदार व्यक्ती सगळ्यांना मदत करतात.
उदाहरण:
– तो कृपण आहे.
– कृपण व्यक्तीला कोणी आवडत नाही.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उदार शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top