उद्धट विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Uddhat Virudharthi Shabd in Marathi

Uddhat Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उद्धट शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उद्धट शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उद्धट या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उद्धट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Uddhat Virudharthi Shabd:

उद्धट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नम्र’ असा आहे.

उद्धट म्हणजे उद्धट म्हणजे उर्मट, अहंकारी।, तर नम्र म्हणजे नम्र म्हणजे विनम्र, सौम्य।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उद्धट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Uddhat Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचा उद्धट स्वभाव आहे।
  • उद्धटपणाने वागू नये।
  • ती नम्र मुलगी आहे।
  • नम्रतेने बोलावे।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Uddhat Virudharthi Shabd in Marathi | उद्धट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उद्धटनम्र
अर्थ: उद्धट म्हणजे उर्मट, अहंकारी।अर्थ: नम्र म्हणजे विनम्र, सौम्य।
उदाहरण:
– त्याचा उद्धट स्वभाव आहे।
– उद्धटपणाने वागू नये।
उदाहरण:
– ती नम्र मुलगी आहे।
– नम्रतेने बोलावे।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उद्धट शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top