उधळपट्टी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Udhadpatti Virudharthi Shabd in Marathi

Udhadpatti Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उधळपट्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उधळपट्टी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उधळपट्टी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उधळपट्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Udhadpatti Virudharthi Shabd:

उधळपट्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘काटकसर’ असा आहे.

उधळपट्टी म्हणजे उधळपट्टी म्हणजे फालतू खर्च किंवा वाया घालवणे., तर काटकसर म्हणजे काटकसर म्हणजे बचत किंवा योग्य खर्च करणे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उधळपट्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Udhadpatti Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याने पैशांची उधळपट्टी केली.
  • उधळपट्टी करणे हानिकारक आहे.
  • त्याने पैशांची काटकसर केली.
  • काटकसर करणे फायद्याचे आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Udhadpatti Virudharthi Shabd in Marathi | उधळपट्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उधळपट्टीकाटकसर
अर्थ: उधळपट्टी म्हणजे फालतू खर्च किंवा वाया घालवणे.अर्थ: काटकसर म्हणजे बचत किंवा योग्य खर्च करणे.
उदाहरण:
– त्याने पैशांची उधळपट्टी केली.
– उधळपट्टी करणे हानिकारक आहे.
उदाहरण:
– त्याने पैशांची काटकसर केली.
– काटकसर करणे फायद्याचे आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उधळपट्टी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top