उधळ्या विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Udhadya Virudharthi Shabd in Marathi

Udhadya Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उधळ्या शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उधळ्या शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उधळ्या या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उधळ्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Udhadya Virudharthi Shabd:

उधळ्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘कंजूस’ असा आहे.

उधळ्या म्हणजे उधळ्या म्हणजे फालतू खर्च करणारा., तर कंजूस म्हणजे कंजूस म्हणजे बचत करणारा.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उधळ्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Udhadya Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो व्यक्ती उधळ्या आहे.
  • उधळ्या माणसे नेहमी कर्जात असतात.
  • तो व्यक्ती कंजूस आहे.
  • कंजूस माणसे नेहमी बचत करतात.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Udhadya Virudharthi Shabd in Marathi | उधळ्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उधळ्याकंजूस
अर्थ: उधळ्या म्हणजे फालतू खर्च करणारा.अर्थ: कंजूस म्हणजे बचत करणारा.
उदाहरण:
– तो व्यक्ती उधळ्या आहे.
– उधळ्या माणसे नेहमी कर्जात असतात.
उदाहरण:
– तो व्यक्ती कंजूस आहे.
– कंजूस माणसे नेहमी बचत करतात.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उधळ्या शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top