उद्योगी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Udyogi Virudharthi Shabd in Marathi

Udyogi Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उद्योगी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उद्योगी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उद्योगी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उद्योगी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Udyogi Virudharthi Shabd:

उद्योगी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘निरुद्योगी’ असा आहे.

उद्योगी म्हणजे उद्योगी म्हणजे मेहनती, कामसू।, तर निरुद्योगी म्हणजे निरुद्योगी म्हणजे काम न करणारा।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उद्योगी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Udyogi Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो खूप उद्योगी माणूस आहे।
  • उद्योगी माणसे यशस्वी होतात।
  • तो निरुद्योगी आहे, काम करत नाही।
  • निरुद्योगीपणामुळे अपयश येते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Udyogi Virudharthi Shabd in Marathi | उद्योगी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उद्योगीनिरुद्योगी
अर्थ: उद्योगी म्हणजे मेहनती, कामसू।अर्थ: निरुद्योगी म्हणजे काम न करणारा।
उदाहरण:
– तो खूप उद्योगी माणूस आहे।
– उद्योगी माणसे यशस्वी होतात।
उदाहरण:
– तो निरुद्योगी आहे, काम करत नाही।
– निरुद्योगीपणामुळे अपयश येते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उद्योगी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top