उगवणे विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ugavne Virudharthi Shabd in Marathi

Ugavne Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उगवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उगवणे शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उगवणे या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उगवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ugavne Virudharthi Shabd:

उगवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘मावळणे’ असा आहे.

उगवणे म्हणजे उगवणे म्हणजे सूर्योदय होणे., तर मावळणे म्हणजे मावळणे म्हणजे सूर्यास्त होणे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उगवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ugavne Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • सूर्य उगवला आहे.
  • उगवत्या सूर्याला नमस्कार करावा.
  • सूर्य मावळला आहे.
  • मावळत्या सूर्याला नमस्कार करावा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ugavne Virudharthi Shabd in Marathi | उगवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उगवणेमावळणे
अर्थ: उगवणे म्हणजे सूर्योदय होणे.अर्थ: मावळणे म्हणजे सूर्यास्त होणे.
उदाहरण:
– सूर्य उगवला आहे.
– उगवत्या सूर्याला नमस्कार करावा.
उदाहरण:
– सूर्य मावळला आहे.
– मावळत्या सूर्याला नमस्कार करावा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उगवणे शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top