उंच विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Unch Virudharthi Shabd in Marathi

Unch Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उंच शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उंच शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उंच या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उंच शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Unch Virudharthi Shabd:

उंच शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘ठेंगणा’ असा आहे.

उंच म्हणजे उंच म्हणजे जास्त उंचीचा।, तर ठेंगणा म्हणजे ठेंगणा म्हणजे कमी उंचीचा।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उंच शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Unch Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो उंच इमारत आहे।
  • त्याचे उंचपणा लक्षवेधी आहे।
  • तो ठेंगणा मुलगा आहे।
  • ठेंगणे लोकसुद्धा यशस्वी होऊ शकतात।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Unch Virudharthi Shabd in Marathi | उंच शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उंचठेंगणा
अर्थ: उंच म्हणजे जास्त उंचीचा।अर्थ: ठेंगणा म्हणजे कमी उंचीचा।
उदाहरण:
– तो उंच इमारत आहे।
– त्याचे उंचपणा लक्षवेधी आहे।
उदाहरण:
– तो ठेंगणा मुलगा आहे।
– ठेंगणे लोकसुद्धा यशस्वी होऊ शकतात।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उंच शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top