उपद्रवी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Upadravi Virudharthi Shabd in Marathi

Upadravi Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उपद्रवी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उपद्रवी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उपद्रवी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उपद्रवी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Upadravi Virudharthi Shabd:

उपद्रवी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘निरुपद्रवी’ असा आहे.

उपद्रवी म्हणजे त्रास देणारा किंवा नुकसान करणारा. तर निरुपद्रवी म्हणजे ज्याच्यामुळे त्रास होत नाही. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उपद्रवी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Upadravi Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो उपद्रवी आहे.
  • उपद्रवी वागणूक टाळा.
  • तो निरुपद्रवी आहे.
  • निरुपद्रवी वागणूक आदर्श आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Upadravi Virudharthi Shabd in Marathi | उपद्रवी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उपद्रवीनिरुपद्रवी
अर्थ: उपद्रवी म्हणजे त्रास देणारा किंवा नुकसान करणारा.अर्थ: निरुपद्रवी म्हणजे ज्याच्यामुळे त्रास होत नाही.
उदाहरण:
– तो उपद्रवी आहे.
– उपद्रवी वागणूक टाळा.
उदाहरण:
– तो निरुपद्रवी आहे.
– निरुपद्रवी वागणूक आदर्श आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उपद्रवी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top