उपमेय विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Upamey Virudharthi Shabd in Marathi

Upamey Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उपमेय शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उपमेय शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उपमेय या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उपमेय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Upamey Virudharthi Shabd:

उपमेय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनुपमेय’ असा आहे.

उपमेय म्हणजे उपमेय म्हणजे तुलनीय, तुलना होणारा।, तर अनुपमेय म्हणजे अनुपमेय म्हणजे अद्वितीय, तुलना न होणारा।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उपमेय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Upamey Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचा गुण उपमेय आहे।
  • उपमेय विचार असणे चांगले।
  • तिचा सौंदर्य अनुपमेय आहे।
  • अनुपमेय गोष्टी खास असतात।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Upamey Virudharthi Shabd in Marathi | उपमेय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उपमेयअनुपमेय
अर्थ: उपमेय म्हणजे तुलनीय, तुलना होणारा।अर्थ: अनुपमेय म्हणजे अद्वितीय, तुलना न होणारा।
उदाहरण:
– त्याचा गुण उपमेय आहे।
– उपमेय विचार असणे चांगले।
उदाहरण:
– तिचा सौंदर्य अनुपमेय आहे।
– अनुपमेय गोष्टी खास असतात।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उपमेय शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top