उपाय विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Upay Virudharthi Shabd in Marathi

Upay Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उपाय शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उपाय शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उपाय या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उपाय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Upay Virudharthi Shabd:

उपाय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘निरुपाय’ असा आहे.

उपाय म्हणजे उपाय म्हणजे समाधान किंवा हल., तर निरुपाय म्हणजे निरुपाय म्हणजे मार्ग नसलेला किंवा निरर्थक.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उपाय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Upay Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • यासाठी एक उपाय आहे.
  • उपाय शोधणे आवश्यक आहे.
  • यासाठी निरुपाय आहे.
  • निरुपाय स्थिती वाईट आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Upay Virudharthi Shabd in Marathi | उपाय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उपायनिरुपाय
अर्थ: उपाय म्हणजे समाधान किंवा हल.अर्थ: निरुपाय म्हणजे मार्ग नसलेला किंवा निरर्थक.
उदाहरण:
– यासाठी एक उपाय आहे.
– उपाय शोधणे आवश्यक आहे.
उदाहरण:
– यासाठी निरुपाय आहे.
– निरुपाय स्थिती वाईट आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उपाय शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top