उष्मा विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ushma Virudharthi Shabd in Marathi

Ushma Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उष्मा शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उष्मा शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उष्मा या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उष्मा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ushma Virudharthi Shabd:

उष्मा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘थंडी’ असा आहे.

उष्मा म्हणजे उष्मा म्हणजे उष्णता, गरमी।, तर थंडी म्हणजे थंडी म्हणजे शीत, गारवा।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उष्मा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ushma Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • उष्मा वाढल्यामुळे उन्हाळा जाणवतो।
  • उष्मा देणारे कपडे घाला।
  • थंडीमुळे हुडहुडी भरते।
  • थंडीच्या हवेची मजा घ्या।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ushma Virudharthi Shabd in Marathi | उष्मा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उष्माथंडी
अर्थ: उष्मा म्हणजे उष्णता, गरमी।अर्थ: थंडी म्हणजे शीत, गारवा।
उदाहरण:
– उष्मा वाढल्यामुळे उन्हाळा जाणवतो।
– उष्मा देणारे कपडे घाला।
उदाहरण:
– थंडीमुळे हुडहुडी भरते।
– थंडीच्या हवेची मजा घ्या।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उष्मा शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top