उतार विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Utar Virudharthi Shabd in Marathi

Utar Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उतार शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उतार शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उतार या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उतार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Utar Virudharthi Shabd:

उतार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘चढ’ असा आहे.

उतार म्हणजे उतार म्हणजे खाली येणारा रस्ता., तर चढ म्हणजे चढ म्हणजे वर जाणारा रस्ता.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उतार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Utar Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • हा रस्ता उतार आहे.
  • उतारावरून वाहन चालवणे सोपे आहे.
  • हा रस्ता चढ आहे.
  • चढावरून वाहन चालवणे कठीण आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Utar Virudharthi Shabd in Marathi | उतार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उतारचढ
अर्थ: उतार म्हणजे खाली येणारा रस्ता.अर्थ: चढ म्हणजे वर जाणारा रस्ता.
उदाहरण:
– हा रस्ता उतार आहे.
– उतारावरून वाहन चालवणे सोपे आहे.
उदाहरण:
– हा रस्ता चढ आहे.
– चढावरून वाहन चालवणे कठीण आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उतार शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top