उतरण विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Utarna Virudharthi Shabd in Marathi

Utarna Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उतरण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उतरण शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उतरण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उतरण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Utarna Virudharthi Shabd:

उतरण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘चढण’ असा आहे.

उतरण म्हणजे उतरण म्हणजे खाली येणारा रस्ता., तर चढण म्हणजे चढण म्हणजे वर जाणारा रस्ता.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उतरण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Utarna Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • ही उतरण खूप खडतर आहे.
  • उतरण सोपी आहे.
  • ही चढण खूप खडतर आहे.
  • चढण कठीण आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Utarna Virudharthi Shabd in Marathi | उतरण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उतरणचढण
अर्थ: उतरण म्हणजे खाली येणारा रस्ता.अर्थ: चढण म्हणजे वर जाणारा रस्ता.
उदाहरण:
– ही उतरण खूप खडतर आहे.
– उतरण सोपी आहे.
उदाहरण:
– ही चढण खूप खडतर आहे.
– चढण कठीण आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उतरण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top