उतरता विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Utarta Virudharthi Shabd in Marathi

Utarta Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उतरता शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उतरता शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उतरता या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उतरता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Utarta Virudharthi Shabd:

उतरता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘चढता’ असा आहे.

उतरता म्हणजे उतरता म्हणजे खाली जाणारा।, तर चढता म्हणजे चढता म्हणजे वर जाणारा।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उतरता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Utarta Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • उतरता मार्ग सोपा असतो।
  • उतरता प्रवास सुखद असतो।
  • चढता मार्ग खडतर असतो।
  • चढता प्रवास आव्हानात्मक असतो।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Utarta Virudharthi Shabd in Marathi | उतरता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उतरताचढता
अर्थ: उतरता म्हणजे खाली जाणारा।अर्थ: चढता म्हणजे वर जाणारा।
उदाहरण:
– उतरता मार्ग सोपा असतो।
– उतरता प्रवास सुखद असतो।
उदाहरण:
– चढता मार्ग खडतर असतो।
– चढता प्रवास आव्हानात्मक असतो।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उतरता शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top