उतरती विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Utarti Virudharthi Shabd in Marathi

Utarti Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “उतरती शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की उतरती शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून उतरती या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

उतरती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Utarti Virudharthi Shabd:

उतरती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘चढती’ असा आहे.

उतरती म्हणजे उतरती म्हणजे खाली जाणारी।, तर चढती म्हणजे चढती म्हणजे वर जाणारी।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण उतरती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Utarti Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या उतरती साखळी आहे।
  • उतरती दिशा सोपी असते।
  • चढती वाट खडतर आहे।
  • चढती मार्ग आव्हानात्मक आहे।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Utarti Virudharthi Shabd in Marathi | उतरती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
उतरतीचढती
अर्थ: उतरती म्हणजे खाली जाणारी।अर्थ: चढती म्हणजे वर जाणारी।
उदाहरण:
– त्याच्या उतरती साखळी आहे।
– उतरती दिशा सोपी असते।
उदाहरण:
– चढती वाट खडतर आहे।
– चढती मार्ग आव्हानात्मक आहे।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “उतरती शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top